Home / Teraz Polska

Teraz Polska" dla NEO.NET Jakub Koperski w 31. edycji konkursu

The "Teraz Polska" title for NEO.NET Jakub Koperski in the 31st edition of the competition

Teraz Polska

09.06.2021, Warszawa / Warsaw

NEO.NET to rodzinna firma specjalizująca się w produkcji systemów monitoringu wizyjnego opartych na światłowodzie i „szytych na miarę”. Produkty NEO.NET są stosowane w Polsce i Europie. Dla firmy AKVA Group dostarczono komponenty kamer podwodnych do monitorowania farm łososi w Szkocji, Kanadzie i Chile. Dla DHL Express wdrożono system monitorowania paczek przy skanerze 3D, dla firm Siemens Mobility i Newag opracowano system monitoringu lokomotyw, a dla Grupy PKP – system monitorowania szlaku. Światłowodowy system kamer fiberCamera.com wraz z rejestratorem może być stosowany w wielu branżach.

Kamera FiberCAM znajduje zastosowanie w przemyśle i rozległych systemach CCTV, a wersja mobilna z powodzeniem jest wykorzystywana w transporcie. Dzięki użyciu technologii światłowodów – zamiast szeroko stosowanych przewodów miedzianych – rewolucyjnie zwiększamy zasięg instalacji bez dodatkowych urządzeń pośrednich aż do kilkunastu kilometrów. Ponadto przewody światłowodowe posiadają dużą odporność na zakłócenia i zapewniają transfer wysoką jakość obrazu jakości (Full HD 120 fps lub 4K) na dalekie odległości. Przy tym zachowujemy kompaktową wielkość kamer.

Wykorzystując algorytmy sztucznych sieci neuronowych jesteśmy w stanie przystosować rejestrator do przetwarzania danych video w odpowiedzi na potrzeby naszych Klientów.

Dodatkowo zebrane dane mogą być przesyłane do zdalnego serwera lub przetwarzane dalej w odpowiednich aplikacjach za pośrednictwem sieci komórkowych (4G\5G) lub bezprzewodowych.


NEO.NET is a family company specializing in manufacture video surveillance systems based on optical fiber and "tailored". NEO.NET products are used in Poland and Europe. Components to underwater cameras have been installed for AKVA Group to monitor salmon farms in Scotland, Canada and Chile. A parcel monitoring system was implemented for DHL Express at the 3D scanner, a locomotive monitoring system was developed for Siemens Mobility and Newag, and a route monitoring system for the PKP Group. The fiberCamera.com fiber optic camera system with the recorder can be used in many industries.

The FiberCAM camera is used in industry and extensive CCTV systems, and the mobile version is successfully used in transport. Thanks to the use of optical fiber technology - instead of the widely used copper conductors - we are revolutionizing the range of the installation without additional intermediate devices up to several kilometers. In addition, fiber optic cables have high resistance to interference and ensure the transfer of high quality image quality (Full HD 120 fps or 4K) over long distances. At the same time, we keep the compact size of the cameras.

Using artificial neural network algorithms, we are able to adapt the recorder to video data processing in response to the needs of our clients.

In addition, the collected data can be sent to a remote server or further processed in appropriate applications via cellular (4G \ 5G) or wireless networks.

Agata Kornhauser-Duda, Małżonka Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z Jakubem Koperskim właścicielem NEO.NET podczas wręczenia statuetki "Teraz Polska"

Agata Kornhauser-Duda, the wife of the President of the Republic of Poland, with Jakub Koperski, the owner of NEO.NET, during the presentation of the "Teraz Polska" statuette

Products

 • FiberCAM arrow_forward

  The family range of latest generation of industrial cameras allow us to obtain very high-quality image such as Full HD and 4K. The received image is sent losslessly and completely securely.

  FiberCAM
 • FiberREC arrow_forward

  A hybrid IP video recorder dedicated for industry and transport with implemented algorithms that analyse the image. This camera is based on fiber optic technology.

  FiberREC
 • FiberEasySet arrow_forward

  A complete set, ready for installation, composed of a dedicated FiberREC recorder, to which up to 32 FiberCAM cameras can be connected via fiber optics. The system has a rangeof several dozen miles. The installation is simple and does not require the use of additional converters and amplifiers.

  FiberEasySet